Manteniment de piscines públiques privades comunitàries

Que podem fer

Fem manteniment de qualsevol tipus de piscina, fins i tot, les de cloració salina. Fem totes les tasques de manteniment de la piscina per a que vostè pugui gaudir-la.

Al finalitzar la temporada i quan la temperatura de l’aigua ens ho permeti, s’afegirà producte d’hibernació (clor líquid o productes sense clor) per evitar la putrefacció de l’aigua i les deposicions de calci en el vas de la piscina fins el pròxim buidat de la mateixa.

Durant els mesos d’hivern l’operari de manteniment realitzarà 2 manteniments mensuals d’inspecció i revisió dels equips de depuració, retirada de partícules de la làmina d’aigua i la neteja del fons de la piscina.

Fem manteniment d’estiu i d’hivern, així pot tenir l’aigua a la piscina tot l’any per a que no l’hagi de renovar.

Manteniment Hivern

El període de manteniment d’hivern és de OCTUBRE de 2015 fins al MAIG de 2016.

Manteniment Estiu

El període de manteniment d’estiu és de 1 de JUNY fins el 30 de SETEMBRE de 2015.


Les tasques que realitzem de manteniment de la piscina a l’ESTIU són:

  • Neteja de fons de piscina.
  • Retirada de partícules a làmina de l’aigua.
  • Neteja dels cistells dels “skimers”.
  • Control i comprovació de Sal (a les de Cloració salina), Clor i pH de l’aigua mitjançant analítiques.
  • Correcció dels paràmetres analitzats mitjançant l’addició de Sal (a les de Cloració salina) i altres productes químics pel manteniment de l’aigua de la piscina.
  • Neteja de la cèl·lula electrolítica del generador de clor cada tres mesos (a les de Cloració salina).
  • Revisió i neteja de filtres i donar solució als problemes habituals que puguin sorgir relacionats amb la filtració.
  • Visites del tècnic de manteniment.