POL. MECANOVA, CALVET I SERRA, 23 - LLEIDA
(+34) 973 210 203 / 670 700 963

Medi ambient

El model de gestió de Parcs i Jardins ASPROS

treballa per fonamentar l’aplicació de criteris de sostenibilitat amb l’objectiu d’optimitzar els recursos naturals, humans i econòmics com: la gestió dels productes fitosanitaris mitjançant tractaments biològics, la gestió i reutilització dels recursos naturals, la utilització de vehicles elèctrics i maquinària a bateria, i la selecció d’espècies vegetals que s’adaptin al clima entre l’altres.

Des de l’any 2017, Parcs i Jardins disposa de la certificació ISO 14001:2015 en la conservació i la gestió dels espais verds i de l’arbrat viari públic. Aquesta certificació acredita el desenvolupament d’uns processos productius seguint un sistema de gestió mediambiental.

Això, comporta un cicle continu de planificació, acció, revisió i millora de l’actuació mediambiental de Parcs i Jardins, i un sistema voluntari de gestió i auditoria, que es fa anualment.

GESTIÓ DELS FITOSANITARIS

Evitar l’ús de productes fitosanitaris en la jardineria comporta diversos avantatges, entre els quals hi ha, afavorir la biodiversitat i la qualitat del medi ambient així com, beneficis per a la salut.

GESTIÓ I REUTILITZACIÓ DELS RECURSOS NATURALS

Amb l'objectiu d'optimitzar i reduir al màxim el consum d'aigua per al reg, en tots els parcs i jardins de nova creació s'instal·la el reg automatitzat i per de goteig.

UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA ELÈCTRICA

Reduir l’ús de maquinària que desprèn CO2, comporta diversos avantatges entre els quals hi ha afavorir la biodiversitat i la qualitat del medi ambient, així com beneficis per a la salut.

SELECCIÓ D'ESPÈCIES

Es trien espècies pròpies del clima mediterrani o que s'hi adaptin molt bé, resistents al clima i a la contaminació atmosfèrica. Així, les plantes creixen més sanes, necessiten menys recursos naturals i un manteniment més sostenible.

Parcs i Jardins

Als Parcs i Jardins, de Fundació Aspros, comptem amb una trajectòria de més de 30 anys i un equip de 88 jardiners altament qualificats.

Realitzem diferents serveis pel client particular, empreses, institucions publiques.

Copyright 2022 © Parcs i Jardins de Fundació Aspros. Tots els drets reservats.