Gestió i  I reutilització dels recursos naturals

Amb l’objectiu d’optimitzar i reduir al màxim el consum d’aigua per al reg, en tots els parcs i jardins de nova creació s’instal·la el reg automatitzat i per degoteig. En els parcs ja existents, aquests sistemes s’implanten a mesura que això sigui possible.                                                              

 Pel que fa a la procedència de l’aigua, progressivament es va estenent la xarxa d’aprofitament d’aigua freàtica, aigües de la xarxa de reg i recuperades. Amb la disminució consegüent del consum d’aigua potable.

Els sistemes de reg també estan dotats de pluviòmetres i sensors d’humitat, que permeten optimitzar el consum d’aigua i eviten regar quan plou o quan el sòl té prou humitat. També treballem en la instal·lació de sistemes de tele gestió amb alimentació energètica mitjançant plaques solars, que a la vegada estaran controlats i programats via wifi o smartphone.

En quant a la reutilització dels recursos naturals, Parcs i Jardins ASPROS genera una biomassa que es recicla i es transporta a una planta de compostatge, per poder produir un adob orgànic que es destina al espais verds. En el cas del triturat, es fa servir com a encoixinat als parterres amb plantacions d’arbustos i espècies vivaces. D’aquesta manera s’evita l’evaporació de l’aigua i es realitza una tasca preventiva en quant a l’aparició de males herbes.

Enviar comentari

Parcs i Jardins

Als Parcs i Jardins, de Fundació Aspros, comptem amb una trajectòria de més de 30 anys i un equip de 88 jardiners altament qualificats.

Realitzem diferents serveis pel client particular, empreses, institucions publiques.

Copyright 2022 © Parcs i Jardins de Fundació Aspros. Tots els drets reservats.