És essencial tenir un jardí ben podat i cuidat perquè llueixi bé, però encara és més important que les nostres plantes siguin sanes i no presentin cap malaltia. L’arribada del bon temps i l’augment de les temperatures són factors clau que provoquen que la majoria d’insectes com la mosca blanca, els pugons, els cargols, fongs i malalties busquin un refugi ideal per a viure i reproduir-se en la vegetació. Si aquest és el cas i no es porta un bon control de prevenció, podem arribar a quedar-nos sense jardí o espai verd. 

Per això, des de Parcs i Jardins oferim diferents serveis dedicats al control fitosanitari: des de la prevenció i detecció de plagues i malalties fins al seu tractament i posterior manteniment. La nostra empresa és experta en aquest tipus de sector, i a més està inscrita en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària de Catalunya (ROPCAT) amb el número d’establiment ST250033/01, a més de disposar de treballadors professionals amb el Carnet de Manipulador de Productes Fitosanitaris. 

L’ús d’elements i productes químics com els pesticides i herbicides són motiu de preocupació pel seu impacte en la salut i el medi ambient, és per això que des de Parcs i Jardins defensem l’ús racional i respectuós d’aquest tipus de productes, i ens esforcem per utilitzar sistemes biològics d’acció específica per a la malaltia o plaga a controlar, deixant com a últim recurs l’aplicació de productes de naturalesa química. 

Recomanem, primer de tot, prevenir aquest tipus de problema col·locant espècies vegetals autòctones i resistents que s’adaptin a la climatologia de la zona i fer-ne un bon control de manera periòdica. A Parcs i Jardins treballem en el control de plagues mitjançant tractaments ambientalment sostenibles i de diferents tipus, depenent de les preferències del client i del que sigui més adient per a cada cas:

  • Tractaments biològics
  • Endoteràpia
  • Fauna auxiliar
  • Actuacions preventives
  • Fitosanitaris naturals

Parcs i Jardins

Als Parcs i Jardins, de Fundació Aspros, comptem amb una trajectòria de més de 30 anys i un equip de 88 jardiners altament qualificats.

Realitzem diferents serveis pel client particular, empreses, institucions publiques.

Copyright 2022 © Parcs i Jardins de Fundació Aspros. Tots els drets reservats.