Parcs i Jardins és una empresa especialitzada en el manteniment d’espais verds i jardins de tot tipus que compta amb una experiència de més de 35 anys i que treballa per a institucions públiques com la Universitat de Lleida, la Seu Vella, etc. Però que s’adapta a les necessitats de qualsevol client: des de particulars fins a institucions públiques o privades. 

Una ciutat és més agradable quan els seus carrers i espais públics es mantenen nets i ben cuidats. Això anima a la gent a sortir al carrer a passejar, consumir en els comerços i mantenir una vida activa en un entorn agradable. Per això, un dels factors més importants per aconseguir això és tenir un bon equip de persones que pugui encarregar-se de la neteja de vials, paviments, carrers i altres elements públics d’exterior

No totes les places i carrers tenen la mateixa intensitat d’us. Per això, nosaltres adaptem la neteja a cada realitat diferent, determinada per factors com el trànsit de persones i vehicles, l’activitat comercial i cultural o si es tracta de zones d’oci o d’esbarjo, entre altres. Operativament, portem a terme la neteja mitjançant diferents tipus de tractament, en funció de les característiques urbanístiques de cada carrer i les del seu entorn: amplada de voreres, vials, etc. Les formes de neteja més habituals són: escombrat manual, escombrat mecànic, escombrat mixt (una combinació entre els dos anteriors) i neteja amb aigua a pressió. A banda d’aquests tractaments també es realitzen altres d’específics, com poden ser taques del paviment

Els nostres treballadors són experts i estan altament qualificats i especialitzats en aquest tipus de tasques. La nostra experiència i professionalitat ens ha dotat del coneixement per a analitzar i treballar en qualsevol tipus de zona verda i d’exterior pública, oferint les solucions més òptimes per a cada cas.

Parcs i Jardins

Als Parcs i Jardins, de Fundació Aspros, comptem amb una trajectòria de més de 30 anys i un equip de 88 jardiners altament qualificats.

Realitzem diferents serveis pel client particular, empreses, institucions publiques.

Copyright 2022 © Parcs i Jardins de Fundació Aspros. Tots els drets reservats.