També ens dediquem i som especialistes en treballs forestals, oferint el millor servei i les millors solucions que tenim al nostre abast. La nostra filosofia es basa en treballar de manera sostenible i conseqüent amb el medi ambient. És important entendre la importància de buscar solucions ecològiques per a cada feina, ja que a la llarga afavorirà al bosc o zona en qüestió, però també al nostre benestar. 

Per això, nosaltres sempre optem per a desenvolupar la nostra feina seguint una sèrie de criteris, com ara realitzar un ús eficient dels recursos naturals, respectar la capacitat de regeneració del medi, reduir i optimitzar l’ús d’aigua i d’energia, protegir i fomentar la biodiversitat, optimitzar el consum de materials i recursos ambientals fent que el seu impacte ambiental sigui el menor possible, resoldre problemes procurant que tots els factors que afectin al problema s’integrin a la solució, etc. 

Els nostres tècnics especialitzats assessoraran i adaptaran les solucions al gust i interès del client, sempre buscant el millor pel medi ambient i un manteniment optim. 

Pel que fa al servei de treballs forestals, oferim diferents serveis al territori lleidatà:

 • Estassada i poda de sota-bosc
 • Aclarides de millora
 • Aprofitaments forestals en tot tipus de boscos: alzinars, rouredes, pinedes, fagedes...
 • Neteges i tales d'arbres amb trituració per obra pública
 • Tala d'arbres perillosos o conflictius
 • Neteja i tala de parcel·les
 • Trituració de residus forestals
 • Neteges de línies elèctriques
 • Treballs forestals de trepa o poda d’alçada
 • Obertura de franges de prevenció d’incendis
 • Treballs d’aprofitament i millora de boscos en finques particulars
 • Obertura i manteniment de camins, franges de protecció, tallafocs, etc.

Parcs i Jardins

Als Parcs i Jardins, de Fundació Aspros, comptem amb una trajectòria de més de 30 anys i un equip de 88 jardiners altament qualificats.

Realitzem diferents serveis pel client particular, empreses, institucions publiques.

Copyright 2022 © Parcs i Jardins de Fundació Aspros. Tots els drets reservats.