Actualitat

Utilització de maquinària elèctrica

Reduir l’ús de maquinària que desprèn CO2, comporta diversos avantatges entre els quals hi ha afavorir la biodiversitat i la qualitat del medi ambient, així com beneficis per a la salut.

Per aquest motiu, volem fer avenços per racionalitzar-ne el seu ús, reduint els riscos i efectes en la salut humana i els ecosistemes, buscant alternatives, com l’adquisició de vehicles elèctrics i maquinària a bateria per realitzar totes les tasques de jardineria que realitza la nostra empresa.                                                                                                                                                                    

Aquest canvi però, comporta també un canvi i una nova cultura del manteniment dels espais verds, amb bones pràctiques més sostenibles i amb beneficis per a la comunitat i per a sectors concrets amb algunes sensibilitats com el  soroll i la contaminació. Com poden ser escoles i hospitals, entre d’altres.