Manteniment

Què oferim?

Oferim un servei complet per al jardí. Duem a terme un manteniment que té en compte les necessitats en funció de cada època de l’any, la sega de la gespa, la posada a punt dels sistemes de reg, la poda d’arbres i arbusts, entre d’altres.

Control de plagues

Oferim diferents serveis dedicats al control fitosanitari: des de la prevenció i detecció de plagues i malalties fins al seu tractament i posterior manteniment. Som experts en aquest àmbit i estem inscrits en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària de Catalunya (ROPCAT).

Treballem en el control de plagues mitjançant tractaments ambientalment sostenibles i de diferents tipus, depenent de les preferències del client i del que sigui més adient per a cada cas:

  •   Tractaments biològics
  •   Endoteràpia
  •   Fauna auxiliar
  •   Actuacions preventives
  •   Fitosanitaris naturals

Manteniment d'espais verds

Vetllem per la salut, la qualitat de vida i la mitigació del canvi climàtic i la biodiversitat dels espais verds, garantint la millor conservació de les espècies vegetals i altres elements que puguin conformar l’espai verd o zona verda en qüestió.

Així doncs, oferim diferents serveis de manteniment d’espais verds sostenibles:

Males herbes

Ens encarreguem d’eliminar i ajudar-te a prevenir l’aparició de males herbes amb l’objectiu de fer un bon manteniment del teu jardí. Assessorem i aconsellem als nostres clients tenint en compte cada casuística així com els seus interessos i opinions, mirant sempre de trobar les solucions més òptimes i tenint cura del medi ambient.

Poda

Realitzem els treballs de poda d’arbrat i arbustiva precisos per a cada exemplar, netejaformació de copes i tot tipus de tala. Utilitzem tant eines manuals com maquinària pesada i plataformes elevadores de qualsevol alçada, depenent de cada situació.  

Qualsevol estació de l’any és correcta per a podar les bardisses o arbres, tot i que l’època per excel·lència per a fer-ho és a finals d’hivern i abans que arribi la primavera (entre febrer i març). Nosaltres suggerim fer-ho de dues a quatre vegades l’any per a assegurar que el teu jardí estigui sempre en bon estat.

Desbrossada

Duem a terme treballs de desbrossada i neteja de parcel·les, marges de camins i altres superfícies. Realitzem aquestes tasques amb l’ajuda de diferents eines i maquinària depenent de la situació i en funció de les necessitats:

 

Manteniment de piscines

Hi ha piscines petites, d’aigua freda, d’aigua calenta, d’exterior o d’interior i cada una requereix un cuidat concret. També cal tenir en compte els elements que conformen l’espai, que també necessiten el seu manteniment: les escales, la gespa, els elements decoratius, els sortidors, etc. Nosaltres ens encarreguem de realitzar les tasques que més s’adaptin a cada cas, assessorant als nostres clients perquè quedin satisfets amb el nostre servei especialitzat.

Els serveis que realitzem en piscines són:

Treballs forestals

Pel que fa al servei de treballs forestals, oferim diferents opcions:

Mobiliari urbà

Gràcies al nostre personal altament qualificat i amb experiència, a més de fer la instal·lació o reparament elements urbans, també oferim assessorament pel que fa a la identificació de punts turístics o zones on creiem que és necessari i funcional instal·lar-hi mobiliari urbà, tanques o senyals informatius.

Neteja de vials i paviments

No totes les places i carrers tenen la mateixa intensitat d’us. Per això, nosaltres adaptem la neteja a cada realitat diferent, determinada per factors com el trànsit de persones i vehicles, l’activitat comercial i cultural o si es tracta de zones d’oci o d’esbarjo, entre altres. Operativament, portem a terme la neteja mitjançant diferents tipus de tractament, en funció de les característiques urbanístiques de cada carrer i les del seu entorn: amplada de voreres, vials, etc. Les formes de neteja més habituals són: escombrat manualescombrat mecànicescombrat mixt (una combinació entre els dos anteriors) i neteja amb aigua a pressió. A banda d’aquests tractaments també es realitzen altres d’específics, com poden ser taques del paviment